Smluvní podmínky

    1. Úvodní ustanovení

  Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.milisterfershop.cz (prodávající), jehož provozovatelem je společnost Milisterfer s.r.o. IČO: 07164238. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a jeho zákazníků (spotřebitelů resp. kupujících).

 


    2. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

    Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s reklamačním řádem a těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.

 • Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva skutečně vzniká v momentě převzetí objednaného zboží kupujícím.
 • Podmínkou platnosti elektronické objednávky je řádné vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.
 • Místem doručení zboží je adresa doručení uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři.
 • Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího po jeho převzetí a zaplacení.
 • Vyplněním registračního formuláře či objednávky v rámci internetového obchodu milisterfer-shop.cz kupující dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech.

 

 

    3. Odstoupení od smlouvy

   Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě) má kupující (spotřebitel) dle ustanovení § 53 odst. 7    občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy (vrátit zboží) bez udání důvodů, a to do 14 kalendářních dnů od data převzetí zboží. Nárok vzniká i v    případě, že je objednávka učiněna po internetu a zboží je následně osobně odebráno.

    Toto ustanovení zákona však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Kupující v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní,     musí prodávajícímu vrátit veškerá plnění, která na základě kupní smlouvy získal. Pokud již toto není možné, bere kupující na vědomí, že pokud jím vrácené     zboží bude např. poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno nebo nebude vráceno včetně veškerého příslušenství (záruční list, manuál, obal apod.),     vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu v souladu s ustanovením § 53 odst. 10 občanského zákoníku nárok na náhradu vynaložených nákladů spojených s     vrácením zboží případně s uvedením zboží do původního stavu. Nárok na úhradu těchto nákladů je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku     kupujícího na vrácení kupní ceny. Teoreticky mohou tyto náklady dosáhnout i plné kupní ceny zboží.

    V případě, že prodávající nepředal kupujícímu informace, které je povinen předat písemně nebo jiným obdobným způsobem podle ustanovení § 53 odst. 4 a 6     občanského zákoníku, činí lhůta pro odstoupení od smlouvy 3 měsíce od převzetí plnění. Jestliže však jsou informace řádně předány v jejím průběhu, dochází k     ukončení tříměsíční lhůty a počíná od té doby běžet lhůta čtrnáctidenní.

    Právo na odstoupení od smlouvy spotřebitel nemá, v případě smluv:
    a)    na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů
       od převzetí plnění
    b)    na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele
    c)    na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé
       zkáze, opotřebení nebo zastarání
    d)    na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal

    V případě odstoupení od smlouvy je nutné uplatňovat nárok na vrácení zboží pouze u toho právního subjektu, u kterého bylo zboží zakoupeno.

    Náklady na vrácení zboží od kupujícího k prodávajícímu jsou v případě odstoupení od smlouvy na straně kupujícího.

    Prodávající je povinen vrátit kupujícímu zaplacené finanční částky nejpozději do 30 dnů od odstoupení od smlouvy.

 

 

    4. Základní pravidla nákupu

    Nákup prostřednictvím e-shopu lze uskutečnit pouze na území České republiky.

 • Cena zboží je uváděná včetně DPH.
 • Veškeré podané objednávky v eshopu jsou považovány za závazné.
 • Zákazník podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito dodacími a platebními podmínkami, reklamačním řádem u nakupovaných výrobků.
 • Veškeré osobní údaje uvedené zákazníkem při registraci či v objednávce podléhají ochraně osobních údajů.
 • Každá objednávka obdrží registrační číslo, pod kterým bude vedena až do vyřízení.
 • Po přijetí objednávky do systému budete v co nejbližší době kontaktováni našim pracovníkem zákaznického oddělení o stavu Vaší objednávky.

    5. Osobní odběr

    Při osobním odběru požadujeme vytvořenou objednávku přes internet.

 

    6. Produkty, které vyžadují asistenci proškoleného zástupce a nejsou určeny pro internetový prodej (jedná se o digitální katalog). Zboží je prodáváno z kamenného obchodu.

    Produkty nemohou být zasílány koncovým zákazníkům přepravními službami. Odborný zástupce vám nejen osobně předvede výhody stroje, ale zároveň se     postará o správný předprodejní servis a zaregistruje záruční list, který je nezbytnou součástí v případě uplatňování záruky.

 

    Jedná se o výrobky značek: Husqvarna, Zetor, Rozmital, Agrostroj Pelhřimov

    (doporučujeme nakupovat u autorizovaných prodejců)

 

 

    7. Podmínky zasílání na území České republiky

    Pokud v našem e-shopu zakoupíte zboží v hodnotě nad 2999 Kč je poštovné zdarma.

    Ve speciálních případech si E-shop vyhrazuje právo na naúčtovaní či změnu poštovného v závislosti na rozměrech,váhy a vzdálenosti přepravy zásilky.

    Zákazník obdrží zboží dobírkou společně s přiloženou fakturou.

 

GEIS

 • Tento způsob dopravy je možný pouze pro zasílání zásilek v rámci České republiky.
 • U objednávky do 3000,- Kč bude účtováno poštovné:
 • dobírka 130,-Kč s DPH
 • platební příkaz 130,-Kč s DPH
 • Zásilka je odesílána jako obchodní balík.

 

    8. Nákup zboží

    Zboží je prezentováno v internetovém obchodě www.milisterfershop.cz formou náhledových karet po jednotlivých kategoriích. Detail každé karty obsahuje     název, krátký popis, obrázek a další doplňující technické informace o produktu. Odstíny barev fotografií produktů se mohou drobně lišit od barvy skutečného     produktu vlivem nastavení monitorů jednotlivých návštěvníků. Milisterfershop.cz za tuto skutečnost neodpovídá.

 • Po vybrání požadované velikosti, případně barvy produktu tlačítkem VLOŽIT DO KOŠÍKU, umístíte vámi vybrané zboží do košíku. Při každém vložení zboží do košíku je zobrazen produkt, počet vložených kusů a celková cena zboží v košíku.
 •  Ve druhém kroku máte možnost vyplnit objednávku včetně dodání zboží. Po vyplnění údajů v objednávce a seznámením se s obchodními a reklamačními podmínkami je nutné tlačítkem Potvrdit objednávku.
 • Akční nabídka - platí do vyprodání zásob

 

 

    9. Odeslání objednávky
    Po kontrole správnosti zadaných údajů je možné ve 3 kroku objednávku odeslat ke zpracování.

 

 

    10. Potvrzení objednávky a doprava
    Po odeslání závazné objednávky obdržíte automatické potvrzení o zařazení Vaší  objednávky do systému včetně přiděleného čísla k Vaší objednávce. Toto číslo     uvádějte při případném dalším kontaktu. Po obdržení objednávky do systému budete v nejbližší době kontaktováni našim pracovníkem zákaznického oddělení o     stavu Vaší objednávky.

 • Poté vyčkejte na dodávku zboží, které bude vyskladněno do 3 - 7 pracovních dnů v některých případech až 9 dnů od potvrzení objednávky.
 • V případě, že Vámi objednané zboží nemůžeme dodat z důvodů vyprodání zásob, budete o této skutečnosti obratem informováni našim pracovníkem zákaznického oddělení a Vaše objednávka bude stornována.

 

 

    11. Způsob platby a doprava zboží
    Platbu je možné provést prostřednictvím dobírky. Objednané zboží budete hradit v hotovosti při předání zboží. Zásilka Vám bude doručena následující pracovní     den (v případě, že je zboží skladem) po expedici na adresu, kterou jste uvedli při objednávání zboží. Pro urychlení převzetí dodávky uvádějte vždy adresu, na     které jste během dne k zastižení. Pokud neuvedete adresu osoby/firmy, kde jste přes den k zastižení, bude Vám dobírka doručena klasicky na poštu. Zboží je     zasíláno na území ČR a dalších států EU po domluvě.

 

 

    12.Změny a doplňky obchodních podmínek

    Prodávající je oprávněn tyto obchodní podmínky doplňovat a měnit. Změny budou uveřejněny na internetu, popř. jiným způsobem.